Профил на купувача

Публична покана с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на обект Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания - ул."Кричим"47, ет.1, гр. София“