Подкрепете работата ни


Можете да направите дарение в подкрепа на:

За всяко свое дарение можете ползвате данъчни облекчения.

За да получите удостоверение за направеното дарение, свържете се с нас на адрес: office@hannah.bg

Дарение по банков път
Банковата сметка на Фондация „Ханна“ е:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG17FINV91501214670874
BIC: FINVBGSF

Можете да помогнете и с доброволен труд или материално дарение.