2017-04-24На 21 април в хотел "Форум" в София се състоя Заключителната конференция по проект "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа...
2017-04-15От 9 до 13 април в София и Кюстендил специалисти от Института приложен поведенчески анализ в Ставнгер, Норвегия, проведоха обуче...
2017-02-07На 6 февруари бе открит Центърът за рехабилитация на деца "Ханна". Присъстваха кметът на район "Лозенец" г-н Любомир Дреков, сек...
2016-09-26На 20.07. и 21.07.2016 г. в ЦСРИ - гр. Перник и Дневен център - гр.Кюстендил по проекта "Интегрирана подкрепа: разширяване ...
2016-09-26Безплатни консултации и обучения за родители на деца с церебрална парализа, психични и сърдечно-съдови заболявания - относно спе...
2016-07-06От 19 до 21 март в Перник се проведе поредното обучение на специалисти от Перник, София и Кюстендил в метода Приложен поведенчес...
2016-03-17От 6 до 9 март в гр.Ставангер, Норвегия, се състоя обучение на проектните екипи от София, Перник и Кюстендил в методите Петьó за...
2015-12-01На 30.11.2015 г. и 1.12.2015 г. в гр. Кюстендил се състоя обучение по методиката Petö за рехабилитация на деца с церебралн...
2015-11-27В гр. София се състоя пресконференция за представяне на проекта "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със з...
2015-11-26В гр. Перник се състоя пресконференция за представяне на проекта "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със ...
2015-10-30В гр. Кюстендил се състоя пресконференция за представяне на проекта "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца с...