2017-04-15

От 9 до 13 април в София и Кюстендил специалисти от Института приложен поведенчески анализ в Ставнгер, Норвегия, проведоха обучение по Приложен поведенчески анализ

Изображение 1Изображение 2Изображение 3