2016-09-26

На 20.07. и 21.07.2016 г. в ЦСРИ - гр. Перник и Дневен център - гр.Кюстендил по проекта "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със заболявания в София, Перник и Кюстендил до рехабилитация и развитие на качеството на грижите за тях" се състоя обучение по методиката Petö за рехабилитация на деца с церебрална парализа, осъществено от г-жа Кари Хапнес и г-жа Ингвилд Фроейсанг от Центъра за рехабилитация към PTØ-Senteret в гр. Ставангер, Норвегия. Обучавани бяха различни специалисти от Кюстендил, Перник и София, работещи с деца - рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, логопеди, ерготерапевти, специални педагози, социални работници и др.