2016-07-06

От 19 до 21 март в Перник се проведе поредното обучение на специалисти от Перник, София и Кюстендил в метода Приложен поведенчески анализ. Обучители бяха експерти от Института по приложен поведенчески анализ в гр.Ставангер, Норвегия - Йенс Скаар и Анита Сторм.

Изображение 1Изображение 2Изображение 3