2016-03-17

От 6 до 9 март в гр.Ставангер, Норвегия, се състоя обучение на проектните екипи от София, Перник и Кюстендил в методите Петьó за рехабилитация на деца с ДЦП и Приложен поведенчески анализ за работа с деца с психически проблеми.

Изображение 1Изображение 3Изображение 4Изображение 5Изображение 6Изображение 7Изображение 8Изображение 9Изображение 10