2015-12-01

На 30.11.2015 г. и 1.12.2015 г. в гр. Кюстендил се състоя обучение по методиката Petö за рехабилитация на деца с церебрална парализа, осъществено от г-жа Ингвилд Фроейсанг от Центъра за рехабилитация към PT∅-Senteret в гр. Ставангер, Норвегия. Обучавани бяха специалисти от Кюстендил, Перник и София, участници в проекта "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със заболявания в София, Перник и Кюстендил до рехабилитация и развитие на качеството на грижите за тях".

Изображение 1Изображение 2Изображение 3Изображение 4Изображение 5Изображение 6