2017-04-24

На 21 април в хотел "Форум" в София се състоя Заключителната конференция по проект "Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със заболявания в София, Перник и Кюстендил до рехабилитация и развитие на качеството на грижите за тях", по Мярка 5 на Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

Присъстваха представители на Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, партньорите по проекта от община Кюстендил и община Перник, специалисти от социални услуги за деца в София, Перник и Кюстендил.

Изображение 1Изображение 2