За нас

Фондация "Ханна" е неправителствена организация в обществена полза. Създадена е в края на 2010 г. с цел да допринася за подобряване на качеството на живот на децата и семействата в България.

"Ханна" е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието (№20120704047), където се отчита всяка година. Има лиценз (№0957 от 23/06/2015) от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца.

Директор на фондация "Ханна" е Мила Маринова, доктор по социална работа с деца. Един от учредителите и супервайзър на организацията е д-р Елеоноре Приглингер, психолог с дългогодишен стаж в Службата за деца и младежи на Община Виена.

Ханна е персонаж от Стария Завет. Тя дълго нямала деца и горещо се молела на бога да ѝ помогне. Той отговорил на молитвите ѝ и тя родила син (пророка Самуел). Името ѝ на староеврейски означава "милост" или "дар" и идва от глагола "hanan", който значи както "моля", така и "бивам милостив" и "описва отклик с цяло сърце от някой, който има какво да даде, на някого, който има нужда" (Теологичен речник на Стария Завет, TWOTOT, 2003).